تماس با ما

گروه جهادی بسیج رسانه ای شهید آوینی

شماره ثبت گروه در اطلس جهادی : ۳۹۹۸۴۴۵۳۱۹۰۰۳

وب سایت:

http://avinylendeh.ir

اینستاگرام:

jahadi.avini

تلفن تماس :

۰۹۱۶۷۲۳۲۴۲۹

بستن